Camera Hanet Ai camera thông minh sản xuất tại Việt Nam

Camera trí tuệ nhân tạo có thể nhận diện khuôn mặt. Phân biệt đồ vật và chống mất trộm. Sản phẩm được ra mắt đầu tiên tại thư viện tỉnh Quảng Ninh. Thuận Quang nơi bán HANET.AI Camera trí tuệ nhân tạo nhận diện chính xác đến 99.35%
So sánh sản phẩm