HIKVISION

 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 24port DS-3E0326P-E/M(B) 1 cổng SFP độc lập
  Switch POE Hikvision 24port DS-3E0326P-E/M(B) 1 cổng SFP độc lập
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 24port DS-3E0326P-E/M(B) 1 cổng SFP độc lập
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 10/100/1000M , Layer 2
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 225W;
  + •Bốn chế độ hoạt động
  + a. Chế độ mở rộng: Cổng 17-24, khoảng cách tối đa PoE tối đa 250m với dây mạng CAT5e;
  + b. Chế độ cách ly : Mỗi cổng 100M có 1 VLAN riêng, cách ly với các cổng khác và ngăn ngừa tấn công mạng.
  + c. Chế độ tiêu chuẩn : mặc định, hoạt động bình thường
  + d. Chế độ ưu tiên: Cổng ưu tiên 1-8, Ưu tiên chất lượng dịch vụ;
  + •Chống sét : 6KV cho mỗi cổng;
  + •Vỏ kim loại;
  + •Nguồn 100-240VAC
 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 24port DS-3E0326P-E(B)
  Switch POE Hikvision 24port DS-3E0326P-E(B)
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 24port DS-3E0326P-E(B)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000M , Layer 2
  +
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 370W;
  + •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng
  + •Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8 , Ưu tiên chất lượng dịch vụ ;
  + •Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
  + •Vỏ kim loại;
  + •Nguồn 100-240VAC
  + •Có tùy chọn cổng quang SDF
 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B) 1 cổng SFP độc lập
  Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B) 1 cổng SFP độc lập
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B) 1 cổng SFP độc lập
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 16 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 10/100/1000M , Layer 2
  +
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 135W;
  + •Bốn chế độ hoạt động
  + a. Chế độ mở rộng : cổng 9-16, khoảng cách tối đa PoE tối đa 250m với dây mạng CAT5e;
  + b. Chế độ cách ly: Mỗi cổng 100M có 1 VLAN riêng, cách ly với các cổng khác và ngăn ngừa tấn công mạng.
  + c. Chế độ tiêu chuẩn : mặc định, hoạt động bình thường
  + d. Chế độ ưu tiên : Cổng ưu tiên , port1-8, Ưu tiên chất lượng dịch vụ;
  + •Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
  + •Vỏ kim loại;
  + •Nguồn 100-240VAC
 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B) 1 cổng SFP độc lập
  Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B) 1 cổng SFP độc lập
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B) 1 cổng SFP độc lập
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 16 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 10/100/1000M , Layer 2
  +
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 135W;
  + •Bốn chế độ hoạt động
  + a. Chế độ mở rộng : cổng 9-16, khoảng cách tối đa PoE tối đa 250m với dây mạng CAT5e;
  + b. Chế độ cách ly: Mỗi cổng 100M có 1 VLAN riêng, cách ly với các cổng khác và ngăn ngừa tấn công mạng.
  + c. Chế độ tiêu chuẩn : mặc định, hoạt động bình thường
  + d. Chế độ ưu tiên : Cổng ưu tiên , port1-8, Ưu tiên chất lượng dịch vụ;
  + •Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
  + •Vỏ kim loại;
  + •Nguồn 100-240VAC
 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B)
  Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B)
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 16port DS-3E0318P-E(B)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 16 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000M , Layer 2
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 230W;
  + •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng
  + •Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8 , Ưu tiên chất lượng dịch vụ ;
  + •Chống sét : 6KV cho mỗi cổng;
  + •Vỏ kim loại;
  + •Nguồn 100-240VAC
  + •Có tùy chọn cổng quang SDF
 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 8port DS-3E0109P-E(C)
  Switch POE Hikvision 8port DS-3E0109P-E(C)
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 8port DS-3E0109P-E(C)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 100W;
  + •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng
  + •Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8 , Ưu tiên chất lượng dịch vụ ;
  + •Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
  + •Vỏ kim loại;
  + •Nguồn 51VDC
 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 8port DS-3E0109P-E/M(B)
  Switch POE Hikvision 8port DS-3E0109P-E/M(B)
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 8port DS-3E0109P-E/M(B)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 58W;
  + •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng
  + •Cổng ưu tiên : Cổng 1, 2 , Ưu tiên chất lượng dịch vụ ;
  + •Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
  + •Vỏ kim loại;
  + •Nguồn 51VDC
 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 4 port DS-3E0105P-E(B)
  Switch POE Hikvision 4 port DS-3E0105P-E(B)
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 4 port DS-3E0105P-E(B)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 4 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 58W;
  + •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng
  + •Cổng ưu tiên : Cổng 1 , Ưu tiên chất lượng dịch vụ ;
  + •Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
  + •Vỏ kim loại;
  + •Nguồn 51VDC
 • HIKVISION:Switch POE Hikvision 4 port DS-3E0105P-E/M(B)
  Switch POE Hikvision 4 port DS-3E0105P-E/M(B)
  Liên hệ
  Switch POE Hikvision 4 port DS-3E0105P-E/M(B)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Switch mạng 4 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2
  + •Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất tối đa PoE 35W;
  + •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng
  + •Chống sét : 6KV cho mỗi cổng;
  + •Nguồn 48VDC

Hãng sản xuất

So sánh sản phẩm